Urząd Gminy w Dziemianach

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Budowa i modernizacja dróg w Kaliszu, ulic: Ks. Jutrzenki Trzebiatowskiego, Jana Pawła II, Majkowskiego, Remusa, Sorki, Gryfa, Stolema”

Zadanie realizowane w oparciu o wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-433c6af9-9e3d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f