Urząd Gminy w Dziemianach

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Przebudowa ulic Górnej, Robotniczej, Wyszyńskiego i Podlaszewskiego w miejscowości Dziemiany poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej"

 

CZĘŚĆ 1. Przebudowa ulicy Górnej w Dziemianach

CZĘŚĆ 2. Przebudowa ulic Robotniczej, Kar. Wyszyńskiego i Ks. Podlaszewskiego w Dziemianach

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SWZ - ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE

UMOWA CZ. 1 UL. GÓRNA

UMOWA CZ. 2 ul. Robotnicza, Kar. Wyszyńskiego i Ks. Podlaszewskiego

STWiORB

PRZEDMIARY ROBÓT

PROJEKTY BUDOWLANE

Identyfikator postępowania na miniPortalu

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ