Urząd Gminy w Dziemianach

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

„Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń – Zimny Dwór”

 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74d7ff96-522e-11ee-9aa3-96d3b4440790