Urząd Gminy w Dziemianach

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

„POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIELNOŚCI GMINY DZIEMIANY"

 

poniżej link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/474536

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ