Urząd Gminy w Dziemianach

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

„Rewitalizacja terenu przyszkolnego w Dziemianach

 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e695ecfe-1f1a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA