Urząd Gminy w Dziemianach

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

"ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024”

 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7da104f-eb3a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b