Urząd Gminy w Dziemianach
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Więcej informacji w poniższym komunikacie z Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej.
Komunikat CEiGD