Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY DZIEMIANY

Pomoc Społeczna:
POMOC SPOŁECZNA

Szkoły:
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIEMIANACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. ST. SOSABOWSKIEGOW KALISZU

Przedszkola:
- PRZEDSZKOLE NR 1

 

Żłobki:

GMINNY ŻŁOBEK W DZIEMIANACH


Ośrodki Kultury:
- OŚRODEK KULTURY

Biblioteki:
- GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIEMIANAC
H