Urząd Gminy w Dziemianach

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. GEN. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO w KALISZU


Organ prowadzący: Wójt Gminy Dziemiany

Organ nadzorujący: Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku


 DYREKTOR mgr Jarosław Ginter
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZKOŁY


Adres: Kalisz 77, 83-425 Dziemiany

Telefon: (0-58) 68 80 151