Urząd Gminy w Dziemianach

SPRAWOZDANIA FINANSOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. GEN. ST. SOSABOWSKIEGO W KALISZU

 

-  2018 rok

 

- 2019 rok

 

- 2020 rok

 

- 2021 rok

 

- 2022 rok