Urząd Gminy w Dziemianach

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA w DZIEMIANACH

w skład ZKiW wchodzą:

- Szkoła Podstawowa

- Przedszkole


Organ prowadzący: Wójt Gminy Dziemiany

Organ nadzorujący: Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku


DYREKTOR  Adam Szejba

Wicedyrektor Małgorzata Weber

Wicedyrektor Romana Datta

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEMIANACH - Z DNIA 15.09.2022 R.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEMIANACH - obowiązuje od 20 maja 2021 r.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEMIANACH
Adres: ul. Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany

Telefon: (0-58) 68 80 009

Sprawozdanie finansowe szkoły