Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

KIEROWNIK REFERATU

RAFAŁ DORAU
pok. nr 3 (parter)
tel. 58 688 022, 504260825
fax 58 6880128

rdorau@dziemiany.pl

JAROSŁAW DZIEMIŃSKI

Specjalista ds. utrzymania i ewidencji dróg
tel. 58 6880022, 600914171
referat.komunalny@dziemiany.pl

EUGENIUSZ KLEINSCHMIDT

Zasoby komunalne
tel. 58 6880022, 722222480
referat.komunalny@dziemiany.pl

ADRIANA MAZURKIEWICZ

Gospodarka odpadami
tel. 58 6880022, wew. 20
gospodarka.odpadami@dziemiany.pl

 


ZADANIA REFERATU KOMUNALNEGO

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DZIEMIANY

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE DZIEMIANY

TARYFY ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH NA TERENIE GM. DZIEMIANY

LIKWIDACJA SZKÓD

WARUNKI PODŁĄCZENIA DO SIECI WOD-KAN

OCENY JAKOŚCI WODY

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW STAŁYCH ORAZ OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY

REJESTR FIRM PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Standardy zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odbioru ścieków w sytuacjach kryzysowych w Gminie Dziemiany