Urząd Gminy w Dziemianach
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY DZIEMIANY
Lp Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Miejscowość Numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki posiada Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206)
Numer w rejestrze
1 SUEZ PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 80-044 Gańsk, GDAŃSK, TRAKT ŚW.
WOJCIECHA 43/45
190943843 591-100-38-33 wg załącznika do wniosku 1/2012
2 Zakład Oczyszczania Miasta "ZOM" Klawkowo spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
89-620 Chojnice, Klawkowo, Kościerska 4A 366033250 555-211-28-
28
wg załącznika do wniosku 2/2012
3 ELWOZ ECO Sp. z o.o. Odział Sierakowice 83-340 Sierakowice, Słupska 2 191060318 589-10-50-774 wg załącznika do wniosku 3/2012
4 STAKOM -EKO Partner Sp. z o. o 77-133 Tuchomie, Lipowa 9 221556048 842-17-68-211 wg załącznika do wniosku 4/2012
5 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "STARKOM"
Sp.zo.o
83-200 Starogard Gdański, Tczewska 22 190046500 592-020-31-58 wg załącznika do wniosku 5/2012
6 Usługi Transportowe Stanisław Staubach 77-127 Nakla, Miodowa 10 771387890 842-108-70-43 wg załącznika do wniosku 6/2012
7 STAKOM" Spółka z o.o. Tuchomie 771560970 842-16-20-299 wg załącznika do wniosku 7/2012
8 Piechowski Eugeniusz Starogard Gd. 771560970 592-000-24-25 wg załącznika do wniosku 8/2012
9 Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o. 77-131 Rekowo , Sierzno 842-171-72-48 220597269 wg załącznika do wniosku 1/2014

 

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI