Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: Dz_regulowana

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2023-06-13 12:39:31Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2023-06-13 12:34:20Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2017-10-23 08:43:28Dorau RafałAktualizacja dokumentu
2017-10-23 08:42:57Dorau RafałAktualizacja dokumentu
2017-10-23 08:42:04Dorau RafałAktualizacja dokumentu