Urząd Gminy w Dziemianach

ROSZCZENIA Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ NA TERENIE GMINY DZIEMIANY

 

Prosimy o pobranie i wypełnienie odpowiedniego druku roszczenia i wraz z innymi materiałami dokumentującymi roszczenie przesłanie całości na adres Urzędu Gminy w Dziemianach, ul. 8 marca 3, 83-425 Dziemiany. Otrzymane materiały zostaną przesłane do Ubezpieczyciela obsługującego gminę w celu przeprowadzenia likwidacji szkody.

SZKODA KOMUNIKACYJNA:

Formularz zgłoszenia z OC Dróg dla poszkodowanego Szkoda majątkowa.doc
Formularz zgłoszenia z OC Dróg dla poszkodowanego Szkoda Osobowa.docx

SZKODA W MIENIU:

ZGŁOSZENIE SZKODY OC - w mieniu.doc
Zgłoszenie szkody w mieniu.doc

SZKODA OSOBOWA:

ZGŁOSZENIE SZKODY OC - osobowej.doc