Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

WSZYSTKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM, ZMIANĄ DOWODU OSOBISTEGO MOŻNA DOKONAĆ POD PONIŻSZYM ADRESEM

 

ADRES:

- Urząd Gminy w Dziemianach, pokój nr 10,
- osoba odpowiedzialna - Kierownik USC Katarzyna Bruska
- godziny pracy -7,30 do 15,30
- telefon: (058) 6880022 wew.23

 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY OSOBIE, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 18 LAT

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY OSOBIE, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UPŁYWU TERMINU JEGO WAŻNOŚCI

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU JEGO UTRATY

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z POWODU ZNISZCZENIA LUB ZMIANY DANYCH OSOBOWO-ADRESOWYCH