Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

WSZYSTKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAMELDOWANIEM, WYMELDOWANIEM I WPISANIEM DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW GMINY MOŻNA DOKONAĆ POD PONIŻSZYM ADRESEM

 

ADRES:

- Urząd Gminy w Dziemianach, pokój nr 10,
- osoba odpowiedzialna - Kierownik USC Katarzyna Bruska
- godziny pracy -7,30 do 15,30
- telefon: (058) 6880022 wew.23

 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY POWYŻEJ 2 MIESIĘCY

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO DO 2 MIESIĘCY

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO CUDZOZIEMCA

STAŁY REJESTR WYBORCÓW GMINY