Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące (druki do pobrania),
- dowód osobisty,
- książeczka wojskowa w przypadku osób podlegających obowiązkowi wojskowemu,

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
- z chwilą złożenia druku,
- w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje poświadczenia wymeldowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz.960 z późn. zmianami).

Uwagi:

- w przypadku dokonywania wymeldowania małoletniego poza miejsce pobytu stałego lub czasowego rodziców niezbędne jest oświadczenie obojga rodziców o miejscu pobytu dziecka. W tym przypadku wpisu o wymeldowaniu dokonuje się na odpisie skróconym aktu urodzenia dziecka,
- wymeldowania należy dokonać osobiście,

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1172
Treść wprowadził(a): Peplińska Teresa, 2003-08-13 12:07:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00