Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: Narodowy Spis Powszchny

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany: