Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: konsultacje organizacje pozarządowe

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2020-10-29 08:59:16Jenta ElżbietaAktualizacja dokumentu
2019-10-23 13:56:58Dorau RafałAktualizacja dokumentu
2018-09-17 08:28:21Jenta ElżbietaAktualizacja dokumentu
2017-10-17 12:30:04Jenta ElżbietaAktualizacja dokumentu
2017-10-17 12:22:57Jenta ElżbietaAktualizacja dokumentu
2017-10-17 12:22:27Jenta ElżbietaAktualizacja dokumentu
2017-10-17 12:21:40Jenta ElżbietaAktualizacja dokumentu
2017-10-17 12:13:09Jenta ElżbietaAktualizacja dokumentu
2017-10-17 12:11:56Jenta ElżbietaAktualizacja dokumentu
2017-06-13 11:13:47Dorau RafałAktualizacja dokumentu
2017-06-13 11:13:01Dorau RafałAktualizacja dokumentu
2017-06-13 11:11:53Dorau RafałAktualizacja dokumentu
2017-06-13 10:46:44Dorau RafałUtworzenie dokumentu