Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: NSP 2021

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-02-10 07:58:05Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-01-29 13:45:40Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-01-29 13:39:41Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-01-29 12:51:00Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-01-29 12:50:26Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-01-29 12:49:09Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-01-29 12:42:34Jenta KarolinaUtworzenie dokumentu