Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: Deklaracja dostepności

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-03-30 09:01:24Dorau RafałAktualizacja dokumentu
2021-03-30 09:01:13Dorau RafałAktualizacja dokumentu
2021-03-30 08:38:57Dorau RafałUtworzenie dokumentu