Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: Plan postępowań 2021

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-09-20 14:30:52Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-07-30 10:35:26Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-05-26 13:56:27Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-04-23 14:30:57Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-04-23 14:30:14Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-04-23 14:27:23Jenta KarolinaUtworzenie dokumentu