Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: ZP 9/2021 przejścia dla pieszych

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-12-08 09:56:13Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-11-15 11:16:53Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-11-15 10:13:50Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-11-05 13:26:05Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-10-28 12:06:46Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-10-27 15:22:28Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-10-27 15:05:53Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2021-10-27 12:32:26Jenta KarolinaUtworzenie dokumentu