Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2022-04-06 12:17:11Jenta ElżbietaAktualizacja dokumentu
2022-04-06 11:58:38Jenta ElżbietaUtworzenie dokumentu