Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: ZP 7-2022 pompa Kalisz

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2022-08-19 13:19:12Dorau RafałAktualizacja dokumentu
2022-08-19 13:18:51Dorau RafałAktualizacja dokumentu
2022-07-15 11:09:03Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2022-07-15 10:08:13Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2022-06-29 16:52:29Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2022-06-29 16:46:41Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2022-06-29 16:45:04Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2022-06-29 16:30:30Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2022-06-29 15:23:47Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2022-06-29 15:20:48Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2022-06-29 15:05:11Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2022-06-29 15:03:25Jenta KarolinaUtworzenie dokumentu