Urząd Gminy w Dziemianach
Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Adamczyk, zam. Dziemiany.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Adamczyk spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe licencjackie - kierunek politologia. W chwili obecnej kontynuuje studia magisterskie w zakresie funkcjonowania jednostek pomocy społecznej. Osoba ta wykazała się bardzo dobrą znajomością tematyki związanej z egzystencją osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym, głównie dzięki prowadzeniu Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razemâ€? w Dziemianach.
Ponadto posiada predyspozycje osobowościowe do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi m.in. z uwagi na fakt, iż sama wychowuje dziecko niepełnosprawne.


Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Jolanta Las