Urząd Gminy w Dziemianach
Taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące w roku 2008
(Uchwała Nr XII/72/07 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 21 grudnia 2007 r.)


  1. Cena 1m3 dostarczonej wody - 2,09 zł brutto
  2. Cena 1m3 odebranych ścieków - 3,95 zł brutto
  3. Wysokość opłaty abonamentowej:

    1. dla właścicieli, najemców lub zarządcy nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym za każdy wodomierz główny - 1,43 zł/miesiąc brutto
    2. dla właścicieli, najemców lub zarządcy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy posiadają indywidualne umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków za każdy wodomierz główny - 1,43 zł/miesiąc brutto
    3. dla właścicieli, najemców lub zarządcy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy nie posiadają indywidualnych umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków za każdy wodomierz główny - 10,70 zł/miesiąc brutto


Wielkość odprowadzanych ścieków określana będzie w stosunku 0,9 do ilości zużytej wody pobranej z Urządzeń wodociągowych.