Urząd Gminy w Dziemianach

KONRTOLE W URZĘDZIE GMINY

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Dziemiany za rok 2022

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Dziemiany za rok 2021

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Dziemiany za rok 2020

 

Protokół z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej i zamowień publicznych Gminy Dziemiany,  przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Dziemianach przez inspektora Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  od dnia 14 października 2020 r. do dnia 9 marca 2021 roku

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku - wystąpienie pokontrolne

 

Odpowiedź do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku na wystąpienie pokontrolne

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Dziemiany za rok 2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Dziemiany za rok 2018

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Dziemiany za rok 2017

Protokół kontroli finansowej i zamówień publicznych gminy Dziemiany przeprowadzonej

w Urzędzie Gminy w Dziemianach w okresie od 23 listopada 2016 do 31 marac 2017

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Dziemiany za rok 2016


Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Gminy Dziemiany przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Dziemiany
w okresie od dnia 7 października 2008 roku do dnia 27 lutego 2009 roku.Protokół kontroli kompleksowej Gminy Dziemiany przeprowadzonej w
Urzędzie Gminy Dziemiany (nr kodu 83 – 425) ul. 8-go Marca 3
przez pracowników Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w okresie 03.09.2012 - 29.11.2012 roku


Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku - wystąpienie pokontrolne

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012


Odpowiedź do RIO w Gdańsku na wystąpienie pokontrolne

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015