Urząd Gminy w Dziemianach
UCHWAŁA NR XII/55/95 RADY GMINY W DZIEMIANACH Z DNIA 23.05.1995 r. O UTWORZENIU OŚRODKA KULTURY W DZIEMIANACH.

UCHWAŁA NR XII/56/95 RADY GMINY W DZIEMIANACH Z DNIA 23.05.1995 r. W SPRAWIE NADANIA STATUTU.
WSTECZ