Urząd Gminy w Dziemianach

 

WNIOSKI

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5.02.2024 r. Dziemiany zał.1 zał.2

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.11.2023 r. Raduń

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.11.2023 r. Trzebuń dz.197/21, 196

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.11.2023 r. Trzebuń dz.336, 451, 459/25

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.11.2023 r. Dziemiany dz.270, 268/11

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.11.2023 r. Piechowice

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.11.2023 r. Trzebuń dz.89

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.11.2023 r. Piechowice dz.93/3

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.11.2023 r. Dziemiany dz. 253/12, 254/34

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.11.2023 r. Dziemiany dz.828, 826/9, 827/11

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.11.2023 r. Dziemiany dz.199, 196/14

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.11.2023 r. Dziemiany

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.11.2023 r. Kalisz

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03.07.2023 r. - Kalisz

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.06.2023 r. - Piechowice

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.05.2023 r. - Dziemiany

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.04.2023 r. - Piechowice

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.03.2023 r. - Kalisz

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 25.03.2022 r.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy z dnia 28.10.2019 r. Schodno

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.06.2019 r. Kalisz - Loryniec

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.06.2019 r. Kalisz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy z dnia 10.06.2019 r. Dywan

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy z dnia 10.06.2019 r. Schodno

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 23.04.2019 r.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.01.2019 r.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 22.11.2018 r.

Wniosek o ustalenie lolalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.07.2018 r.

Wniosek o ustalenie lolalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.07.2018 r.

Wniosek o ustalenie lolalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.03.2018 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.12.2017

Wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 04.04.2017 r.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kalisz, gm. Dziemiany z dn. 24.02.2017 r. 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 27.01.2017 r. dotyczy zadania Przebudawa oczyszczalni ścieków w Schodnie, w gminie Dziemiany

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 09.01.2017 r.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 05.10.2016 r.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Kalisz Wybudowanie, gm. Dziemiany - 2016 r.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dziemiany

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kalisz z dn. 06.02.2015 r.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dziemiany z dnia 02.02.2015 r.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Kalisz z dnia 04.11.2014 r.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 08.08.2013 r.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kalisz

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Piechowice

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kalisz

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dziemiany

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kalisz

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinków dróg gminnych w obrębie Kalisz

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ENERGA-OPERATOR SA

Wnioski o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne "BELSAN" s.c.

Wnioski o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Firma PROFIT GROUP

Wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. Budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kv, linii napowietrznej nn-0,4 kv, linii kablowej nn – 0,4 kv wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i stacji transformatorowej słupowej w m. Trzebuń – Białe Błota gm. Dziemiany.

Wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczngo -Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Raduń

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"

Woda i kanalizacja Raduń

Wniosek o ustalenie lokalizacji - wodociąg i kanalizacja Radun

- Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zarząd Dróg Wojewódzkich

- Wniosek firmy PKT CENTERTEL o wydanie decyzji

- Wniosek firmy Uslugi Projektowe Arkadiusz Malinowski

- Wniosek firmy Telekomunikacja Polska S.A.

- Wniosek firmy PTK Centertel Sp. z o.o.

- Wniosek firmy INFO-TV-FM Sp. z o.o.

- Wniosek firmy PTK Centertel

- Wniosek firmy PETROLINVEST Sp. z o.o.