Urząd Gminy w Dziemianach

ZAWIADOMIENIA

 

Zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia Iokalizacji inwestycjl ce!u publicznego dla inwestycji ,,budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ,,PLAY" - w obrębie Kalisz, z dnia 28.07.2023 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia Gminie Dziemiany pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w m. Schodno

Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku z dn. 10.02.2023 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na "zamienie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na działce nr 232/52 położonej w obrębie ewidencyjnym Dziemiany"

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia Gminie Dziemiany pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni scieków.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie m. Trzebuń, gmina Dziemiany z dn. 09.09.2021 r.

 

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu Bytów - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego" z dnia 12.03.2021 r.

 

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu Bytów - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego" z dnia 12.03.2021 r.

 

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa gazociągu Bytów - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorkiego i pomorskiego" z dnia 31.03.2020 r.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie m. Dziemiany, gmina Dziemiany z dn. 06.12.2017 r.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie m. Płesy, gmina Dziemiany z dn. 06.07.2017 r.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Kalisz, gmina Dziemiany z dn. 06.11.2014 r.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Dziemiany, gmina Dziemiany z dnia 26.03.2014 r.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Trzebuń, gmina Dziemiany z dnia 28.11.2013 r.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Trzebuń, gmina Dziemiany z dnia 28.10.2013 r.

Zawiadomienie z dnia 18.09.2013 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 30.07.2013 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Kalisz, gmina Dziemiany z dnia 06.06.2013 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku firmy TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Kalisz, gmina Dziemiany

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku firmy P.P.i H. ,,ELUS" K. Hinc, L. Kuźma sp. j. - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji cetu publicznego w obrębie Dziemiany, gmina Dziemiany,

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku firmy "BELSAN" s.c. - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Kalisz, gmina Dziemiany

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Biura Projektów i Usług Technicznych "ELPROTOR" sp. z o.o.

Zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Urzędu Gminy Dziemiany

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku firmy "BELSAN" s.c. - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Trzebuń, gmina Dziemiany

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Kalisz,

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku PROFIT GROUP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Biura Projektów i Usług Technicznych ELPROTOR Sp. z o. o.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Dziemiany nr RBI-7625-2/5/06/07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Dziemiany nr RBI-7625/3/09 z dnia 14.08.2009 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pt„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Trzebuń wraz z przyłączeniem do istniejących sieci w miejscowości Dziemianyâ€?

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm. z wniosku Gminy Dziemiany w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej dla m. Dziemiany i Raduń.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku firmy "BELSAN" s.c.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku