Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

Taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące w roku 2009
(Uchwała Nr XXIII/116/08 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 23 grudnia 2008 r.)


  1. Cena 1m3 dostarczonej wody - 2,16 zł brutto
  2. Cena 1m3 odebranych ścieków - 4,29 zł brutto
  3. Wysokość opłaty abonamentowej:

    1. dla właścicieli, najemców lub zarządcy nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym za każdy wodomierz główny - 1,43 zł/miesiąc brutto
    2. dla właścicieli, najemców lub zarządcy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy posiadają indywidualne umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków za każdy wodomierz główny - 1,43 zł/miesiąc brutto
    3. dla właścicieli, najemców lub zarządcy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy nie posiadają indywidualnych umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków za każdy wodomierz główny - 10,70 zł/miesiąc brutto


Wielkość odprowadzanych ścieków określana będzie w stosunku 0,9 do ilości zużytej wody pobranej z Urządzeń wodociągowych.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:756
Treść wprowadził(a): Dorau Rafał, 2010-01-15 11:29:51
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-01-15 11:29:28