Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

Taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące w roku 2010
(Uchwała Nr XXXIV/193/09 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 29 grudnia 2009 r.)


  1. Cena 1m3 dostarczonej wody - 2,40 zł brutto
  2. Cena 1m3 odebranych ścieków - 4,82 zł brutto
  3. Cena 1m3 ścieków dowożonych do punktu zlewnego - 6,42 zł brutto
  4. Wysokość opłaty abonamentowej:

    1. dla właścicieli, najemców lub zarządcy nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym za każdy wodomierz główny - 1,43 zł/miesiąc brutto
    2. dla właścicieli, najemców lub zarządcy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy posiadają indywidualne umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków za każdy wodomierz główny - 1,43 zł/miesiąc brutto
    3. dla właścicieli, najemców lub zarządcy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy nie posiadają indywidualnych umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków za każdy wodomierz główny - 10,70 zł/miesiąc brutto

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:858
Treść wprowadził(a): Dorau Rafał, 2010-01-15 11:35:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00