Urząd Gminy w Dziemianach

 

SOŁECTWO DZIEMIANY

 

SOŁTYS SOŁECTWA DZIEMIANY:

KUCZKOWSKI STANISŁAW

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

1. ZDZISŁAWA WERRA
2. JAROSŁAW DZIEMIŃSKI
3. HENRYK NAKIELSKI
4. MARIA TURZYŃSKA - STOPA
5. JÓZEF WYSOCKI

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTECZ