Urząd Gminy w Dziemianach

 

SPORZĄDZANIE TESTAMENTÓW

 

Wniosek o sporządzenie testamentu
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wzór protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu
pobierz.doc
pobierz.pdf

 

 

 

USC

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
pobierz.pdf

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
pobierz.pdf

Zgłoszenie pobytu stałego
pobierz.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego#
pobierz.pdf

Zgłoszenie pobytu czasowego
pobierz.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
pobierz.pdf

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
pobierz.pdf

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
pobierz.pdf

Wniosek o wydanie odpisu aktu USC
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o zmianę ustalenia brzmienia, pisowni - imienia, nazwiska
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców
pobierz.pdf

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie glosowania

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania
pobierz.doc
pobierz.pdf

Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
pobierz.doc
pobierz.pdf

Podanie o sprostowanie aktu USC
pobierz.doc
pobierz.pdf

Podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
pobierz.doc
pobierz.pdf

Podanie o uzupełnienie aktu USC
pobierz.doc
pobierz.pdf

Podanie o wpisanie aktu zagranicznego
pobierz.doc
pobierz.pdf