Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

 

SPORZĄDZANIE TESTAMENTÓW

 

Wniosek o sporządzenie testamentu
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wzór protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu
pobierz.doc
pobierz.pdf

 

 

 

USC

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
pobierz.pdf

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
pobierz.pdf

Zgłoszenie pobytu stałego
pobierz.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego#
pobierz.pdf

Zgłoszenie pobytu czasowego
pobierz.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
pobierz.pdf

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
pobierz.pdf

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
pobierz.pdf

Wniosek o wydanie odpisu aktu USC
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o zmianę ustalenia brzmienia, pisowni - imienia, nazwiska
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców
pobierz.pdf

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania
pobierz.doc
pobierz.pdf

Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
pobierz.doc
pobierz.pdf

Podanie o sprostowanie aktu USC
pobierz.doc
pobierz.pdf

Podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
pobierz.doc
pobierz.pdf

Podanie o uzupełnienie aktu USC
pobierz.doc
pobierz.pdf

Podanie o wpisanie aktu zagranicznego
pobierz.doc
pobierz.pdf


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1500
Treść wprowadził(a): Jenta Elżbieta, 2019-05-20 11:20:44
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-05-20 11:20:28