Urząd Gminy w Dziemianach

PODATKI I OPŁATY

Podatek od nieruchomości - osoby prawne (formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.)

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN-IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Podatek rolny - osoby prawne (formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.)

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOW-ANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Podatek leśny - osoby prawne (formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN-IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.)

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN- IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

Podatek rolny - osoby fizyczne (formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.)

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN- IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

Podatek leśny - osoby fizyczne (formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.)

IL-1 INFORMACJA O LASACH

ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN- IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

 

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (formularz obowiązujący do dnia 30 czerwca 2019 r.)

pobierz.pdf

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (formularz obowiązujący do dnia 30 czerwca 2019 r.)

pobierz.pdf

Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (formularz obowiązujący do dnia 30 czerwca 2019 r.)
pobierz.pdf

Wzór deklaracji na podatek rolny (formularz obowiązujący do dnia 30 czerwca 2019 r.)
pobierz.pdf

Wzór informacji w sprawie podatku leśnego (formularz obowiązujący do dnia 30 czerwca 2019 r.)
pobierz.pdf

Wzór deklaracji na podatek leśny (formularz obowiązujący do dnia 30 czerwca 2019 r.)
pobierz.pdf

Wzór oświadczenia o posiadaniu psa
pobierz.pdf