Urząd Gminy w Dziemianach

 

OŚWIATA

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKAWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
pobierz.pdf

pobierz.doc

Oświadczenie o otrzymanej  pomocy de minimis
pobierz.pdf

pobierz.doc

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

pobierz.pdf

pobierz.doc

 

Oświadczenie pomoc publiczna a Covid - 1

pobierz. doc


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimus wraz z instrukcją

Formularz informacji składanej przez pracodawcę - dane do wypełnienia tabeli
pobierz.pdf

Oświadczenie o sporządzaniu sprawozdania finansowego
pobierz.pdf

Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy/nauki zawodu z młodocianym pracownikiem
pobierz.pdf

pobierz.doc

Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję jednego przedsiębiorstwa w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis
pobierz.pdf

Oświadczenie o kosztach kwalifikujących i otrzymanej pomocy de minimis z Ochotniczych Hufców Pracy

pobierz .pdf

Oświadczenie rzemieślnika

pobierz. doc


Klauzula informacyjna RODO

pobierz.pdf