Urząd Gminy w Dziemianach

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZASTĘPCY WÓJTA

 

Zastępca Wójta Pani  Katarzyna Sprawka  

 

2020

2019

2018

początkowe