Urząd Gminy w Dziemianach

 

DECYZJE ŚRODOWISKOWE

 

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia: “Budowa gazociągu Bytów – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Trzebuń, gm. Dziemiany z dn. 6.10.2021 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot .Budowa instalacji do produkcji i przetwarzania betonu zlokalizowanej na działce nr 185/8, obr. Dziemiany

Decyzia o ustaleniu lokalizacji inwestvcji celu publicznego z dn. 9.06.2021

Załącznik graficzny do decyzji- mapa zasadnicza do celów informacyjnych w skali 1:1000, na której zaznaczono linie rozgraniczające teren inwestycji

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 1.10.2020 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 24.04.2020 r. - Piechowice

Arkusz nr 1  Arkusz nr 2  Arkusz nr 3  Arkusz nr 4 - Piechowice

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 24.04.2020 r. - ul. Ks. Podlaszewskiego

Plan kanalizacji sanitarnej Dziemiany ul. Ks. Podlaszewskiego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 05.12.2019 r. Jezioro Rzuno

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestvcji celu publicznego z dnnia 27.11.2019 r. Schodno

Decyzra o ustaIeniu Iokalizacii inwestvcii celu publicznego z dnia 17.10.2019 r. Dziemiany

Decyzja o ustaIeniu lokalizacii inwestvcii celu publicznego z dnia 18.07.2019 r. Schodno

Decyzja o ustaIeniu lokalizacii inwestvcii celu publicznego z dnia 18.07.2019 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestvcji celu publicznego z dnia 06.03.2019 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacii inwestycji celu publicznego z dn. 12.09.2018 r.

Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 12.09.2018 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 23.08.2018 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 29.06.2018 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 20.04.2018 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 22.03.2018 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 12.01.2018 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 29.06.2017 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 11.04.2017 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacii inwestvcii celu publiczneeo z dn. 06.03.2017 r.

Decyzia o ustaleniu lokalizacii inweswcii celu publicznego z dn. 06.10.2016 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacii inwestvcii celu publicznego z dn. 08.06.2016 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacii inwestvcii celu publicznepo w obrębie Kalisz, gmina Dziemiany, z dnia 18.05.2016 r.

Decyzja o ustaleniu lokaIizacii inwestvcii celu publicznego z dnia 06.05.2016 r.

Załącznik do decyzji z dn. 06.05.2016 r.

Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 28.01.2016 r.

Decyzja o ustaleniu loka!izacii inwestvcii celu publiczneqo z dnia 14.01.2016 r.


Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Dziemiany, gmina Dziemiany z dn. 22.09.2015 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany z dn. 25.03.2015 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Dziemiany, gmina Dziemiany z dn. 13.03.2015 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany z dn. 13.11.2014 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie miejscowości Raduń, gmina Dziemiany z dn. 08.10.2014 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie miejscowości Dziemiany oraz Kalisz, gmina Dziemiany z dn. 11.07.2014

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Dziemiany, gmina Dziemiany z dn. 17.04.2014

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Trzebuń, gmina Dziemiany z dn. 19.12.2013

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Dziemiany, gmina Dziemiany z dn. 10.10.2013 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Kalisz, gmina Dziemiany z dn. 19.06.2013

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Dziemiany, gmina Dziemiany

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej nn-0,4kV, linii kablowej sn-15kV, w obrębie Kalisz, gmina Dziemiany

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie linii napowietrznej i kablowej sn-15 kV, w obrębie Dziemiany, gmina Dziemiany

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie odcinków drogi gminnej Kalisz - Loryniec oraz ulicy Lipowej w miejscowości Kalisz, gm. Dziemiany

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Raduń

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ENERGA Gdańsk

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Trzebuń

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kalisz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali klejarni oraz suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 163/1 w miejscowości Dziemiany


Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Trzebuń,
gmina Dziemiany


Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Trzebuń