Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ

Wymagane dokumenty:

Stan cywilny: kawaler /panna
- dowód osobisty (do wglądu),
- odpis skrócony aktu urodzenia
- kobieta pomiędzy 16 – 18 rokiem życia postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa,
Stan cywilny: wdowa/wdowiec
- dowód osobisty (do wglądu),
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
Stan cywilny: rozwiedziona/rozwiedziony
- dowód osobisty (do wglądu),
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
w przypadku gdy jedna z osób jest cudzoziemcem:
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w swoim kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa,
- dowody tożsamości (paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe-karta stałego pobytu lub karta pobytu czasoweg).

Opłaty:

- zapewnienie jako podanie – 5,00 zł.
- załączniki do zapewnienia – 0,50 zł.
- sporządzenie aktu małżeństwa – 75,00 zł.

Termin wydania zaświadczenia:

Po złożeniu niezbędnych dokumentów i podpisaniu zapewnienia przez strony.

Podstawa prawna:

Art. 1 § 2, art.3-15 Ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn. zm.) oraz art.12, art.53-56 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36 poz.180, z późn.zm.) oraz art.10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany w dniu 28.07.1993r. (Dz.U. z dnia 23 kwietnia 1998r. nr 51, poz.318)

Uwagi:

- obowiązkowa obecność obojga przyszłych małżonków;
- wymagane oryginały dokumentów,
- zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 3 miesiące od daty wydania.
Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1137
Treść wprowadził(a): Peplińska Teresa, 2003-08-13 12:42:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00