Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Usługi zarządzania projektem „Akademia Przedszkolaka” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA