Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ – ETAP III

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UMOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY