Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KALISZ I RADUŃ WRAZ Z MODERNIZACJĄ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAROWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DOKUMENTACJA KANALIZACJA

DOKUMENTACJA OCZYSZCZALNIA

DOKUMENTACJA WODOCIĄG

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ II

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 1 i 2

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 3

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:208
Treść wprowadził(a): Dorau Rafał, 2017-09-15 14:23:19
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-06-20 07:47:34