Urząd Gminy w Dziemianach

Wójt Gminy Dziemiany
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu
położonych w Piechowicach, w Gminie Dziemiany

Ogłoszenie

Informacja o wyniku przetargu