Urząd Gminy w Dziemianach

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH

ORAZ SZKOLEŃ I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DLA RODZICÓW W RAMACH PROJEKTU "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA