Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej,  sanitarnej i elektrycznej nad inwestycją pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

FORMULARZE EDYTOWALNE

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:55
Treść wprowadził(a): Dorau Rafał, 2018-03-30 11:14:57
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-01-29 14:27:21