Urząd Gminy w Dziemianach

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej,  sanitarnej i elektrycznej nad inwestycją pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

FORMULARZE EDYTOWALNE

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY