Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: komisja

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2018-03-01 13:36:58Jenta ElżbietaAktualizacja dokumentu
2018-03-01 13:05:31Jenta ElżbietaAktualizacja dokumentu
2018-03-01 12:59:23Jenta ElżbietaUtworzenie dokumentu