Urząd Gminy w Dziemianach

OGŁOSZENIE  O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY DZIEMIANY W 2019 ROKU

Wójt Gminy Dziemiany ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań  publicznych Gminy Dziemiany w oparciu o Roczny Program Współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2019.

W ramach konkursu dotowane będą zadania w obszarach:
1. Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.
2. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia        
 18 marca  2019 r. do godz. 15.00. 


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach znajdujących się poniżej.

Zarządzenie Wójta Gminy Dziemiany Nr 929/19 wraz z ogłoszeniem

Formularz oferty

Sprawozdanie