Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

WYKONANIE PRAC REMONTOWO - MODERNIZACYJNYCH W GMINNYCH PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH

Część I. REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA W DZIEMIANACH

Część II. WYKONANIE OGRODZENIA TERENU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KALISZU

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 3/2019

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - część II

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - część I